Digitální detox – doporučení a strategie

Pole, kterým člověk může být vystaven při telefonování mobilním telefonem, jsou obecně vzato ještě mnohem silnější, než pole, která vytváří například vysílače. Z důvodu prevence je právě u mobilního příp. chytrého telefonu důležité pokud možno co nejvíce omezit pole, jimž je uživatel vystaven. Každý uživatel k tomu může přispět vlastním jednáním. Z tohoto důvodu zveřejnil Spolkový úřad pro ochranu před zářením (A ještě jednou: ano: něco takového existuje!) doporučení k bezpečnému používání mobilních příp. chytrých telefonů.

Doporučení, která platí ve zvýšené míře především pro děti:

  • Je-li to možné, používat namísto mobilního telefonu pevnou síť
  • Telefonáty mobilním telefonem co nejvíce zkrátit
  • Pokud možno netelefonovat, je-li špatný signál
  • Při nákupu mobilního telefonu dbát na co nejnižší hodnoty SAR
  • Používat head set (tedy nedávat chytrý telefon do blízkosti hlavy)
  • Posílat textové namísto hlasových zpráv
  • Pokud možno omezit mobilní telefonáty dětí

Je třeba opětovně zdůraznit, že tato doporučení nepocházejí od nějakých aktivistů bojujících proti mobilním telefonům, nýbrž od spolkového úřadu.

Rád bych doplnil ještě následující doporučení:

  • Je-li to možné, nepoužívejte doma WLAN, ale kabelová připojení LAN – ty existují i pro chytré telefony. To platí také pro zařízení sítě WLAN. Například tiskárnu připojujte pomocí kabelu, ne prostřednictvím WLAN!
  • Používáte-li doma WLAN, vzdejte se zesilovače signálu (repeater) především v ložnici a dětském pokoji. U moderních routerů je možné signál WLAN jednoduše vypnout a zapnout, případně naprogramovat automatické vypnutí přes noc.

Hranice digitálního detoxu, aneb díky, sousedé!

I kdybychom dodržovali výše uvedená doporučení a ve vlastních čtyřech stěnách bychom vědomě zacházeli např. s chytrým telefonem a WLAN, to znamená, že bychom se vyhýbali jejich užívání, budeme stále vystaveni působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Například WLAN od sousedů – podívejte se na váš chytrý telefon v nastavení WLAN, kolik sítí a v jaké síle je ve vašem obytném prostoru!

K tomu připočítejme ještě veřejné WiFi vašeho bydliště, WLAN v kavárnách, barech, restauracích, praxích, na pracovišti a dokonce i ve školách, přestože Spolkový úřad pro ochranu před zářením nabádá k obzvláště opatrnému zacházení se zářením mobilních sítí u dětí.

Pole, kterým může být člověk vystaven při telefonování mobilním telefonem, jsou sice obecně mnohem silnější, než pole, která vytváří například vysílače, avšak pokrytí téměř z 90% také znamená, že se člověk s malými výjimkami neustále nachází v dosahu nějakého vysílače a je tedy vystaven jeho záření. To v podstatě znamená, že člověk s ohledem na možné ohrožení zdraví může koncept „ochrany“ jako strategii s klidem odložit ad acta. Jedině, že byste uvažovali o celotělovém overalu z ochranných vláken jako o jediném možném kusu oděvu. Z mého úhlu pohledu tedy nemůžeme uvažovat o strategii zabývající se ochranou nebo snahou vyhnout se tomuto ohrožení.

Vědomé zacházení s bezdrátovou technologií a jasná pravidla a hranice

Musíme spíše usilovat o vědomé zacházení s bezdrátovou technologií a jasná pravidla a hranice především pro děti  a hledat strategie a opatření, která nám umožní optimalizovat naše obranné a opravné mechanismy, a tak se postavit trvalému stresovému zatížení a škodlivému působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na jemnohmotné úrovni. Náš organismus sice má schopnost vyrovnat ztrátu buněk i opravit poškozené buňky, ale jeho opravné a regulační systémy mohou selhat nebo být přetížené.

Sdílet článek na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn

Témata blogu

Další články