FAQ

Časté otázky a odpovědi

Energie je základní fyzikální veličinou, která je známá především jako elektrická energie, jaderná energie, sluneční energie (energie záření), energie vody a vzduchu (energie pohybová) a v souvislosti s výrobou či spotřebou energie. Pojem energie, který používáme my, obsahuje prvky z energie záření a pochází z hraniční oblasti hmotné a jemnohmotné energie. Pojem energetického systému se opírá o tradiční čínskou medicínu a podobná učení. Ve spojení s lidským organismem nelze pojem energie považovat za totéž, co je vitalita nebo síla v tradičním fyzickém smyslu.

Principy fungování chi-pro využívají pouze informace vycházející ze života a přírody, které jsou na všech úrovních základem lidské existence. Nevyužívají žádné umělé látky ani umělé energie (jako magnetická pole apod.) Z výše uvedených důvodů tedy neexistují žádné vedlejší účinky nebo kontraindikace, jak je známe z farmakologie.

Nemusíte, ale pokud produktům chi-pro věříte, fungují mnohem lépe. Jejich působení v rezonanci s člověkem spočívá v podpoře jemnohmotných případně biofyzikálních procesů, které probíhají nezávisle na našem postoji. Víra, důvěra, jistota nebo naděje však do určité míry zesilují účinek stejně jako u klasických léků nebo terapií.

V klinických studiích má placebo (z latinského – líbit se) zpravidla roli neaktivní kontroly, s níž se srovnávají léky. Testované osoby pouze věří, že dostávají lék s účinnou látkou. Ve studiích však na placebo reaguje mezi dvaceti a devadesáti procenty pacientů. Placebo efekt se však netýká jen skutečného placeba, ale i skutečných léků a terapií, kde zesiluje jejich účinek.

Produkty chi-pro nabízí řešení a vrací vám i vašemu okolí klid a harmonii, ať už používáte jakékoliv moderní technologie. Princip fungování produktů chi-pro vychází z poznatků komplementární medicíny, je přirozený, bezpečný a jednoduchý na použití. Užívejte si energeticky příznivé prostředí jako ve volné přírodě, bez ohledu na to, zda používáte bezdrátové komunikační i další technologie. Telefonujte a surfujte na internetu bez obav doma, v práci i kdekoliv jinde. Využívejte kancelářskou elektroniku, inteligentní elektroměry, indukční a mikrovlnné trouby, automobilovou elektroniku, elektromobily aj.

Vzhledem k tomu, že chi-pro pracuje výlučně s přírodními informacemi, které jsou v souladu s člověkem, není „přeenergetizování“ možné. Zkoumání ukazují, že se energetický systém ve spojení s takovým zdrojem informací harmonizuje během velmi krátké doby na svoji individuální úroveň. Srovná se energetický nadbytek nebo nedostatek a systém přijme jen tolik energie, kolik potřebuje.

Ke každému produktu chi-pro získáte podrobný popis jeho použití. Také popisy v e-shopu poskytují informace k jednotlivým produktům. V zásadě platí:

  • Neexistují žádné návody, které by obsahovaly limity minimálně nebo nejvíce. Účinky nastupují vždy během velmi krátké doby (jsou patrné v závislosti na výchozí situaci) a vzhledem k tomu, že výsledkem je vždy vyrovnání, harmonizace a vytvoření rovnováhy, neexistuje při používání žádný limit.
  • Subjektivní pocit je důležitější než jakákoliv teorie. Máte-li například pocit, že je „to moc,“ pak svůj produkt chi-pro zkrátka na chvíli odložte stranou a použijte jej znovu, až ho budete potřebovat.

Doporučujeme, abyste s našimi výrobky experimentovali. Od našich zákazníků přicházejí stále nové nápady na využití. Od použití ve včelařství (chi-body položený na úlu), až po využití ve vinařství (zintenzivnění vůně vína) a při konzumaci tvrdšího alkoholu jako je např. grapa nebo rum. Zkoušejte, testujte, vylaďujte.

Rádi zodpovíme jakoukoliv relevantní otázku. Využijte náš kontaktní formulář nebo e-mail: info@chi-pro.eu. Od pondělí do pátku je dále možné v čase 10:00-21:00 využít telefon +420 775 269 369 pro přímý hovor nebo zanechání vzkazu.

Praktická zkouška je lepší než tisíc teorií. To by mělo platit pro všechny energetické produkty. Teorie, která se za nimi skrývá, je jedna věc, subjektivní pocit při jejich používání je však věc rozhodující. Doporučujeme produkt my-chi, který obsahuje všechny komponenty principů fungování chi-pro a je ideálním produktem pro testování, než se rozhodnete pro další výrobky z naší nabídky. V případě pochybností jsme vám k dispozici pro individuální radu. Chcete-li si například nechat naše výrobky otestovat (vaším lékařem nebo léčitelem), pak je důležitá volba metodiky a především neutralita – i v tomto případě vám můžeme individuálně poradit.

Principy fungování chi-pro neslouží k odstínění, a proto nemají žádný negativní vliv na výkon přijímače s vysílačem nebo jiné technické funkce.

Není silikon jako silikon. Speciální silikon, který používáme, je inertní, tedy neobsahuje žádné nebezpečné látky (podle směrnice EG 67/548/EWG) a mimo jiné se používá také v oblasti medicínských, farmaceutických nebo potravinářských výrobků. Samotný silikon sestává ze silicia a kyslíku. Jako inertní jsou obecně označovány látky, které vůbec nereagují s jinými látkami nebo reagují jen v naprosto mizivé míře. V případě produktu chi-body jsme se rozhodli pro tento speciální silikon, abychom měli produkt, který obstojí i při silném zatížení a především může být nošen přímo na kůži.

Nabíjení a čištění polodrahokamů je známo z různých zdrojů především ve spojení s léčivými kameny a provádí se nejrůznějšími způsoby. V nauce o polodrahokamech je čištění často spojeno s rituály. Přestože většina produktů chi-pro obsahuje minerální látky a obsahuje také diamant, není ničeho takového pro jejich působení zapotřebí. Stačí je udržovat v původním stavu a nepoškodit je.

Zkuste rozlišit snahu o konfrontaci a skutečný zájem. Odkazem na naše internetové stránky jistě nic nezkazíte. Nicméně lze říci, že chi-pro funguje jako komplex potřebných informací, které jsou základem života a život podporují a jsou prostřednictvím produktů chi-pro vašemu tělu neustále prezentovány. Tělo vstupuje do rezonance s těmito důležitými informacemi a neustále kalibruje a vylaďuje své regulační mechanismy – samouzdravující schopnosti nebo chcete-li „vnitřního lékaře.“ Nejzásadnější však pro skutečné zájemce bude vaše osobní zkušenost, nebojte se tedy podělit o své zkušenosti vlastními slovy, pokud pro vás nejsou příliš intimní.