Jak je to s tím elektrosmogem?

Možná jste v současné době zachytili velmi kontroverzní diskuse na téma elektrosmogu a jeho možných zdravotních důsledků. Většinou stojí nekritická většina řídící se mottem „Co nevidím, to mi nemůže způsobovat nemoc“ proti malé skupině stejně tak dogmatických kritiků požadujících „okamžité odpojení všechno“.

Pojďme si ale nejprve v klidu prohlédnout hřiště, na němž se hraje, než se budeme snažit tuto hru rozsoudit.

Především je třeba zmínit, že my všichni přímo nebo nepřímo profitujeme z technických vymožeností, především z bezdrátového přenosu dat a komunikace a využíváme jich jako pevné součásti našeho života. Od absolutních „závisláků“ až po aktivisty bojující proti 5G síti, kteří se na příští demonstraci domlouvají prostřednictvím aplikace Whats-App. Jste-li toho názoru, že to tak není, udělejte si jeden den digitálního půstu a odpojte se – nikoliv však na dovolené v horách, ale v běžném každodenním životě.

Jak se díváte na vývoj jako takový?

Skutečně není cesty zpět – dokonce i ten, který se v soukromí vyhýbá tomuto vývoji, v pracovním životě se bez něj neobejde. I když se to dříve omezovalo jen na tzv. „technická“ povolání, dnes už probíhá sklizeň na polích s podporou satelitu a řemeslná povolání se často už nespoléhají na rukodělnou zručnost, nýbrž na programované stroje.

A technika se bude vyvíjet ještě dál, protože přirozeností člověka je pravděpodobně to, že se zrealizuje, co je možné, nikoliv však co je bezpodmínečně smysluplné a užitečné. Proč by jinak existovaly 2,5 tuny těžké vehikly s 250 PS, jimiž se odváží 25ti kilogramové dítě ke škole vzdálené 1 kilometr? Nebo proč musí být množství mléka v ranním cappuccinu řízeno přes App nebo WLAN, když stačí jen natáhnout ruku a otočit knoflíkem? Protože je to možné…

Co nám média neříkají

Zatímco však musí například nový lék před uvedením na trh projít obsáhlým a několikaletým schvalovacím procesem, oblast mobilních telefonů funguje úplně jinak. Cituji z prohlášení informačního centra Mobilfunk (informační portál podporovaný společnostmi Telekom Deutschland, Telefónica Germany a Vodafone): „Na základě aktuálních výsledků výzkumů dospěla grémia expertů shodně k závěru, že při dodržení hraničních hodnot je zaručeno bezpečné používání mobilních technologií všemi skupinami osob. Přesto vidí potřebu dalších výzkumů s ohledem na dlouhodobé působení mobilních telefonů na člověka. V dlouhodobě probíhajících studiích má být také vyjasněna otázka, zdali děti reagují na záření mobilních telefonů citlivěji než dospělí.“

Nebo – jak se vyjádřila mluvčí Spolkového úřadu pro ochranu před zářením (Ano, něco takového existuje!) na otázku týkající se možných rizik v souvislosti se zavedením 5G technologií: „Budeme pozorně sledovat vývoj“.

My všichni jsme tedy účastníky průmyslem financované dlouhodobé studie s nejistým výsledkem. Vzhledem k výtěžku z dražby ve výši asi 6,5 miliard eur pro spolkovou agenturu, a tím německý stát, však nemůže ani ten nejneotřesitelnější optimista vycházet z předpokladu, že při vyhodnocování výsledků a eventuálních nutných závěru bude na prvním místě stát zdraví národa.

Následující řádky nemají být ani výzvou k občanské neposlušnosti – podřezávání sloupů 5G vysílačů je nejen nebezpečné a namáhavé, ale podle mne také ve většině civilizovaných zemí zakázané, ani nemají sloužit k zatracování technických vymožeností a hledání cest, jak  se člověk zdánlivě může chránit před jejich působením. Později se ještě dostaneme k tomu, proč je toto snažení v širším slova smyslu odsouzeno k neúspěchu.

Pokud naprosto v klidu a bez zdviženého ukazováčku dokážu upozornit na některé aspekty tohoto tématu, kterým jste doposud nevěnovali pozornost nebo jste o nich nevěděli, potom jsem dosáhl svého cíle. Z tohoto důvodu vás ušetřím podrobnějších technických detailů, neosobuji si nárok na vědeckou korektnost a kompletnost, necituji žádné vědecké studie, namísto toho se snažím zprostředkovat pár jednoduchých a srozumitelných obrázků. Zvažte sami, co chcete udělat pro vaše zdraví a jeho udržení – jen byste neměli přemýšlet, jestli musíte něco dělat.

Takže… buďte aktivní a můžete být v klidu!

Sdílet článek na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn

Témata blogu

Další články