Filozofie chi-pro

Poslání a mise chi-pro

Naším cílem je přiblížit jemnohmotné energetické produkty co nejširšímu publiku, a to jak laické veřejnosti, tak odborníkům z oboru. Poskytnout všem celou škálu produktů chi-pro i s průvodními koncepty použití. Díky jasně strukturovaným informacím dáváme možnost pochopit souvislosti mezi hmotným a jemnohmotným světem a tyto poznatky vědomě integrovat do každodenního života.

chi-pro se primárně nezaměřuje PROTI něčemu – pojmy jako ochrana a obrana dělají z člověka pasivní součást jeho okolí, na které pouze reaguje. chi-pro se aktivuje PRO něco – pro aktivní a odpovědnou roli na cestě k samouzdravení.

Nikdy se nespoléháme na předem připravené odpovědi na očekávané dotazy a témata. Jsme přesvědčeni, že rychlou a jasnou odpověď může přinést pouze dialog. Jedině tak můžeme najít body, které nás spojují a společnou řeč nebo se dozvědět něco nového. Uvítáme tedy jakýkoliv názor a těšíme se na vaše příspěvky.

Našimi partnery a dodavateli výroby jsou především malé a střední podniky z nejbližšího okolí, neboť nabízejí kromě kvality také spolehlivost, která je pro nás tak důležitá. Dlouhodobá spolupráce za férových podmínek, krátké transportní cesty a především komunikace od člověka k člověku je pro nás zásadní. Vždy také sázíme na vysoký podíl rukodělné práce ve vlastní manufaktuře. Pouze tak mohou vzniknout produkty, které poskytují jistotu celistvosti.

Balení našich produktů slouží především k jejich ochraně při skladování a přepravě. Je velmi prosté, účelné, cenově nenáročné a věříme, že nalezne u vás doma další uplatnění. Přispějte prosím i vy a přemýšlejte, jak můžete použitý materiál znovu využít. Odpad je pouze to, co člověk vyhodí.