Kdo jsme

Josef Schweinberger

Vynálezce a projektant chi-pro technologie

Josef Schweinberger vynalezl a vyvinul chi-pro technologii jako výsledek třicetileté práce v oblasti výzkumu a vývoje bioenergetických produktů. Vyvinul také vlastní terapii, při níž díky třídimenzionálnímu narovnání páteře dochází k obnovení kompletního toku energie v těle ve prospěch dokonalého zásobení všech orgánů a všech toků energie. Ve spojení s transformační prací pro rozpuštění současných a starých blokád na všech úrovních (tělo – duše – duch) nabízí tato terapie celostní přístup v duchu přírodního léčitelství ve spojení s moderními poznatky kvantové fyziky. Svoje znalosti a zkušenosti předává také dalším terapeutům. Je aktivním, praktikujícím energetikem a žije a pracuje ve městečku Bad Wörishofen na jihu Německa.

E-mail: josef@chi-pro.eu

Dirk Schütze

Vývoj a realizace energetických produktů

Dirk Schütze zařazuje principy fungování chi-pro jako účinnou součást svého terapeutického konceptu, protože optimálně aktivují a podporují samoregulační mechanismy. Mimořádně trvale odstraňují často přehlížené a rušivé faktory z oblasti narůstajícího zatížení zářením a s tím spojené permanentní stresové zatížení člověka.

Díky vzdělání v klasickém přírodním léčitelství a TCM svou práci zaštítil mottem: „Nebojovat proti nemoci, ale znovu nastolit zdraví.“ Dirk je přesvědčen, že úspěšnost terapie spočívá také v přípravě, aby byl člověk schopen příslušný terapeutický podnět komplexně vnímat a zpracovat. Klasické přírodní léčitelství proto zahrnuje množství nejrůznějších opatření, která mají odstranit rušivé faktory, jež negativně ovlivňují lidský samouzdravující systém. Zaměřuje se proto nejen na hmotné, ale také na jemnohmotné energetické možnosti a opatření. Kromě samotného použití produktů chi-pro v terapii, se věnuje i týmovému vývoji a realizaci energetických produktů na principech fungování chi-pro a odborné podpoře celého projektu.

E-mail: dirk@chi-pro.eu

Mgr. Jana Vladarzová

Kouč rozvoje samouzdravujících sil

Jana Vladarzová se zabývá osobním koučinkem aktivace samouzdravujících sil, třídimenzionálním rovnáním páteře, ale také regresní terapií a epigenetikou. Své znalosti spojuje často se svým původním povoláním tlumočnice. Tlumočí simultánně nejrůznější kurzy v oblasti osobního rozvoje i řečníky při velkých motivačních eventech.

Na základě práce s klienty na úrovni energetického a mentálního těla poznala, jak velký vliv má okolí na zdraví a na to, jak se cítíme a fungujeme. Je třeba mít na paměti, že právě okolí hraje důležitou roli a může nás buď podpořit, nebo nám škodí. V dnešní době je stále důležitější starat se o harmonizaci životního prostoru po všech stránkách. V tomto ohledu využívá pozitivní a osvědčené zkušenosti s principy fungování chi-pro v rámci vlastních terapií, které celý proces výrazně zrychlují, usnadňují a zefektivňují. Samozřejmostí je i využití různých produktů chi-pro v každodenním životě klientů, kde mají přímý vliv na jejich výkonnost nebo harmonické fungování týmů.

E-mail: jana@chi-pro.eu

Dipl. Ing. Uwe Vladarz

Vedoucí projektu, rozvoj potenciálu projektu, partnerské firmy a odbyt

Uwe Vladarz se začal informační energetikou zabývat z čistě praktických a osobních důvodů. Bez zjevné příčiny se zkrátka cítil na některých místech a bohužel i mezi některými lidmi špatně. Díky projektu chi-pro pak začal vnímat vše v širších souvislostech a dostal se tak k jádru problému, který, jak se později ukázalo, netrápil zdaleka jen jeho samého.

Uwe stále s určitou fascinací pozoruje, jak principy fungování chi-pro ovlivňují osobní vnímání, ovzduší v místnostech, atmosféru v rodinách, týmech a mnoho jiných oblastí. Je přesvědčen, že čím více lidí bude této technologie využívat, tím silnější bude její účinek. Jeho misí je tedy dobře vést a koordinovat projekt chi-pro a představit jej široké veřejnosti, protože užitek může přinést doslova všude.

Tel: +420 775 269 369, +49 177 309 9312

E-mail: uwe@chi-pro.eu