Princip fungování chi-pro – základ a vývoj

Veškerý život na naší planetě sestává z atomů, molekul, světla a vibrací. Zařízení chi-pro pracuje na nekonečně jemné vibrační úrovni a funguje na základě principu resonance – nejpreciznější metody přenosu energie a informace, kterou známe z přírody.

Všechny biologické systémy udržují ve své vnější vrstvě množství informací o své celkové zdravotní a bioenergetické situaci. U lidí a zvířat jsou to různé vrstvy kůže. Pokud se zařízení chi-pro nosí přímo na těle, může prostřednictvím kůže vstoupit v resonanci s vibracemi těla a současně aktivovat harmonizační informace z jemnohmotného energetického těla.

Tam se nachází původní, dokonalý stavební plán každé jednotlivé buňky a také plán její funkce. Tímto způsobem se významně zaktivuje výměna informací a je možné vyrovnat případné disharmonie nejrůznějšího druhu. Chi-pro zařízení nevnáší do organismu žádné cizí náhodně vyselektované informace, ale podporuje přenos našich vlastních prapůvodních harmonizujících opravných signálů.

Tímto způsobem dojde k optimální aktivaci všech tělu vlastních regulačních mechanismů, k posílení naši sebeuzdravující síly a také náš energetický systém je průběžně harmonizován a vyrovnáván. Fungování zařízení chi-pro se primárně nezaměřuje PROTI něčemu – pojmy jako ochrana a obrana dělají z člověka pasivní součást svého okolí, na které jen reaguje. Zařízení chi-pro přinášejí mnoho PRO – pro aktivní a zodpovědnou roli na cestě k celostnímu zdraví a k jeho zachování.

Součásti a funkce

Srdcem chi-pro zařízení je chi-pro procesor, který je pevně zabudován v jednom nebo několika exemplářích, v závislosti na na druhu zařízení, jeho zaměření a způsobu použití. Chi-pro procesor funguje jako databanka, která našemu tělu neustále prezentuje informace, které jsou základem života a život podporují. Naše tělo tak může vstupovat do resonance s příslušnými důležitými informacemi a průběžně nově kalibrovat jemu vlastní regulační mechanismy. V této databance jsou například uloženy strukturální, chemické, fyzikální a energetické informace. Chi-pro tedy funguje jako „hologram“ na úrovni informace, struktury a hmoty. Na základě principu resonance dochází k interakci s biologickými systémy, a tím k harmonizaci a vyrovnání jejich energetických proudů.

Pevnou součástí chi-pro zařízení jsou kromě procesoru také individuálně sestavené minerální směsi, jejichž základem je elitní šungit a čistý přírodní diamant. Tento základní koncept je případně doplněn o další energeticky aktivní látky a prvky.

Při používání zařízení chi-pro není třeba zohledňovat žádné vedlejší účinky. Nevyužívají se žádné nepřirozené, příp. umělé energie, z toho důvodu také nemůže dojít k „přeenergetizování“ systému. Zařízení chi-pro reprezentují v každé situaci a v každém prostředí vždy energeticky optimální, přirozené místo a na individuální úrovni zajišťují energetickou rovnováhu a energetizaci (nasycení). Mnohem důležitější než teorie je však vždy subjektivní pocit uživatele – pokud vznikne pocit „příliš mnoho dobrého“, stačí na nějakou dobu jednoduše odstranit zařízení z bezprostředního okolí, příp. zvětšit vzdálenost od zařízení. Zařízení chi-pro nepotřebují ani nabíjet, ani vybíjet, jak je to obvyklé v jiných oblastech.

Možnosti a hranice

Jako u každé jiné metody fungující na jemnohmotné úrovni platí i pro potenciál a hranice chi-pro ve vztahu k našemu zdraví následující fakt. Jeho možnosti je vždy zapotřebí vidět v komplexní souvislosti se hmotnými procesy, duševní a emocionální konstitucí a s individuálním nastavením člověka k životu jako takovému.

Účinnost

Chceme-li provést důkaz účinnosti jemnohmotných, případně bioenegetických metod, je třeba k tomu zvolit vhodný diagnostický postup. Zkoumat tady pomocí klasické diagnostiky školní medicíny se podobá pokusu měřit rychlost jednotlivých kol ve formuli 1 pomocí kuchyňské minutky. Je tedy třeba využít postupů, které poskytují informace o energetické rovnováze těla. Taková bioenergetická diagnostika vychází například z principu resonance a disonance.

Každý orgán, dokonce každá buňka a každá látka mají jedinečný a nezaměnitelný energetický frekvenční vzorec, který je prokazatelný. Tak je možné také díky srovnávacím měřením ověřit pozitivní vlivy energetických, případně jemnohmotných metod. To je důležité jak u jednotlivých lidí v rámci terapie, tak při vytváření odpovídající metodiky.

Bioenegetická diagnostika nenahrazuje jiné diagnostické metody. Umožňuje nám však získat rozšířený pohled na člověka z jiného úhlu a je proto podstatnou součástí každodenní práce v praxi komplementární medicíny. Zpravidla však tyto diagnostiky a také jejich výsledky neplatí jako „vědecky uznávané“. Ale i přesto je ne vždy vítanou skutečností, že hrají v našem zdravotním systému stále důležitější roli a pro mnoho pacientů představují skutečnou alternativu. To, co léčí, prostě není automaticky v právu.

Právní upozornění

Z právních důvodů upozorňujeme na to, že se u výše zmíněných zařízení nejedná ani o léky, ani o  medicínské výrobky a chi-pro není formou terapie, která by byla uznávaná podle obvyklých měřítek školní medicíny. Veškerá tvrzení  ohledně působení zařízení a způsobu působení na lidský energetický systém vycházejí z poznatků a pozorování. Doposud nejsou vědecky dokázány obecně uznávanými metodami a nejsou uznány školní medicínou. Použití zařízení v žádném případě nenahrazuje návštěvu lékaře nebo terapeuta.

Používání pojmu „energie“ se opírá o tradiční čínskou medicínu a srovnatelné nauky a nelze ji dosazovat za pojmy vitalita nebo síla v tradičním materiálním smyslu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn

Témata blogu

Další články